Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020

Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ học đến hết ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Gia hạn thời gian nghỉ của trẻ

Thông báo nghỉ học do dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Thông báo nghỉ học do dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Dịch bệnh

Thông báo lịch nghỉ nghỉ Tết Canh Tý 2020

Thông báo lịch nghỉ nghỉ Tết Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lich nghỉ Tết

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai theo Thông tư số 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thực hiện công khai theo Thông tư 36 tháng 6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo tựu trường năm học 2019-2020

Thông báo tựu trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo nhập học

Phụ huynh chuẩn bị một số vật dụng và tâm lý cho trẻ lần đầu tiên đến trường

Phụ huynh chuẩn bị một số vật dụng và tâm lý cho trẻ lần đầu tiên đến trường 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Để bé đến trường không còn là nỗi ám ảnh, sợ hãi thì cha mẹ nên chuẩn bị cho con một hành trang tâm lý tốt trước và sau khi đến trường, để mỗi ngày đến trường với bé là một ngày vui.

Danh sách công nhận kết qủa trúng tuyển viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của trường Mầm non 19/5 31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách công nhận trúng tuyển viên chức

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai theo Thông tư số 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công khai cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 theo Thông tư 36

Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1927/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch.

Công khai các khoản thu năm học 2018-2019

Công khai các khoản thu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai

Danh sách trẻ Năm học 2018 -2019

Danh sách trẻ Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Danh sách 16 nhóm lớp

Thông báo

Thông báo16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch khai giảng