Thông báo tựu trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo nhập học

THÔNG BÁO

       Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (thứ Năm) khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, trẻ học cả ngày. Phụ huynh đón bé vào lúc 16 giờtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Riêng đối với các bé sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 mới vào năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sẽ nhập học theo lịch (cụ thể từng đợt theo danh sách), phụ huynh trao đổi với giáo viên để đón bé về vào 11 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong những ngày đầu./.

                          

Tác giả: Trường Mầm non 19/5