Mầm non 19-5 | Phòng GD&ĐT Quận 10 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông tư số 19/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo... (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ Giáo... (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ Giáo... (19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thông tư thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục. (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)

Quy chế quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)

Kế hoạch tuyển dung viên chức đợt 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về chuyển công tác đối với viên chức. (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch hoạt động Y tế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch Y tế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn tam thời về bình xét thi đua năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 (19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác tại trường Mầm non 19/5 - Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trên địa bàn Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tuyển dụng giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch giáo dục Mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch Giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Phòng GD&ĐT Q.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tin cập nhật mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (cập nhật liên tục) - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 18-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đêm 11/3 giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố dịch bệnh COVID-19 lan rộng tại 114 quốc gia/vùng lãnh thổ, hơn 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá người tử vong đã CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐẠI DỊCH. COVID-19, bệnh viêm đường hô

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,... (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Thông tư 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông, thay... 21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành... 8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công khai tiền hỗ trợ lũ lụt miền Bắc 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Triển lãm tranh vẽ của trẻ mầm non 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tin cần tham khảo về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

KHẨN : về việc thực hiện Báo cáo phục vụ cho đợt khảo sát của Hội đồng nhân dân Thành... 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông báo về việc lập danh sách Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên mầm non... 21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 35
Hôm qua : 283
Tuần này : 1,336
Tuần trước : 3,321
Tháng này : 25,668
Tháng trước : 35,272
Tất cả : 461,415