Nghị định số 88/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 88/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định số 88/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: nd887suadoibosungnghidinh56vedanhgiaphanloaicanbocongchucvien382tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1716_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm