Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chủ tịch Hồ Chí Minh (189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 1969)

Một số hình ảnh về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Một số hình ảnh về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 làm nên sự kiện "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cách đây 43 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bắc – Nam sum họp một nhà. Mùa Xuân đại thắng năm 1975 luôn sống mãi trong ký ức của người Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)

Kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18).

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/312/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc mà đây còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với các vị vua Hùng có công xây dựng và bảo vệ đất nước.