MN1- CÁC BÉ NHÓM HỌA MI HỌC CÁCH LUỒN DÂY

Các bé nhóm Họa Mi được Cô Tiên dạy kỹ năng vận động tinh: Luồn dây nhằm giúp các bé có được sự khéo léo của đôi tay

 

 

Tác giả: Mầm non 1