MN1- GIỜ HỌC CỦA LỚP 5 TUỔI

Lớp Lá 2 trong giờ học: Sự hình thành em bé. Qua giờ học, các bé hiểu được quá trình hình thành và phát triển em bé

Tác giả: Mầm non 1