MN1- GIAO LƯU CÙNG CÁC CHÚ BỘ ĐỘI

Các bé múa hát tặng các chú nhân ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Các bé lớp Lá 1 múa bài: Cám ơn chú Bộ đội

Các be lớp Lá 2 hát tặng các chú bài: Ba lô con cóc

Tác giả: Mầm non 1