Mầm non 1 Quận 3 | Phòng GD&ĐT Quận 3 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuaàn leã töø ngaøy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuaàn leã töø ngaøy 19/9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy 23/9/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuaàn leã töø ngaøy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 / 9/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuaàn leã töø ngaøy 15/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực đơn tuần từ ngày 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến ngày 22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuần lễ từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực đơn từ ngày 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thực đơn tuần từ ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tuaàn leã töø ngaøy 26/9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuaàn leã töø ngaøy 12/9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy 16 /9/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuaàn leã töø ngaøy 22/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ñeán ngaøy 26/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực đơn tuần từ ngày 25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến ngày 29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuần lễ từ ngày 11/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến ngày 15/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Tuần lễ từ ngày 28/ 12 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thực đơn tuần từ ngày 7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Trường Mầm Non 1 thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 5... (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức ngày hội Xuân Bính Thân gây quỹ xã hội từ thiện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thứ 5 ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 nhà trường tổ chức khám sức khỏe (khám vét) cho các bé nghỉ học ngày 23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15... (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Ngày 23/11/22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Nhà Trường Tổ Chức Khám Sức Khỏe Đợt I Cho Bé. Đề Nghị Phụ Huynh Cho Bé Đi... (6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức ngày hội Xuân Bính Thân gây quỹ xã hội từ thiện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hưởng ứng chương trình " Điện ảnh trong ánh mắt trẻ thơ" nhằm năng cao các hoạt động cộng đồng,... (3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15); (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Nhà trường tổ chức tẩy giun cho bé đợt I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đề nghị quý phụ huynh... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,... (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Kính gửi các trường TH, THCS về kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải... 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường mầm non và cha mẹ học sinh về các bài giảng cho học sinh (phần 4) 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 12 và “Tháng hành động về an... 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác từ 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố HCM không xả rác ra đường... 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường về việc đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố. 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường MN, TH, THCS, THPT, GDTX, Nghề Nhân Đạo và nhóm trẻ về báo cáo đánh giá... 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường về Chỉ thị 19 của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,... 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 46
Hôm qua : 235
Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá26
Tuần trước : 2,114
Tháng này : 14,143
Tháng trước : 18,156
Tất cả : 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6