Tổ chức phun thuốc Cloramin B khử khuẩn cho toàn bộ các khu vực trong nhà trường

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trường Mầm non 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đã hợp đồng với Công ty TNHH xử lý côn trùng Thịnh Vũ tổ chức phun thuốc Cloramin B khử khuẩn cho toàn bộ các khu vực trong nhà trường (gồm sân chơi của trẻ, khu vực các lớp học, cầu thang, các phòng chức năng..)