Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh Trúc - giáo viên lớp Mầm 2 dạy trẻ kỹ năng sống "Lột vỏ trứng"

Cô cho trẻ tự trãi nghiệm cách bóc vỏ trứng

 

Cô dạy trẻ kỹ năng bóc vỏ trứng

 

Trẻ thực hành