Cô Từ Thị Mỹ Hạnh - giáo viên lớp Chồi 1 dạy trẻ cách làm ông già Noel

Cô hướng dẫn trẻ cách làm

 

Trẻ thực hiện

 

 

Sản phẩm của bé