Mầm non 24B | Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chi bộ Trường Mầm non 24B tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện KH số 114 - KH /ĐU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của

Giờ tạo hình 'gấp con thỏ" của các bé lớp lá 1 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Một trong những thứ đồ chơi được trẻ em ưa thích nhất là những hình thú ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể gấp chú thỏ từ giấy thật dễ thương, vừa giúp cô giáo tận dụng làm đồ dùng

Thực đơn của bé từ ngày 3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 25/112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thực đơn của bé từ ngày 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Biểu mẫu 13,Biểu mẫu 14, Biểu mẫu 15) (7/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BTC ngày 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Tài chính. (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thực hiện công văn 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học... (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Để giúp phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian trẻ chưa đến... (31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thực hiện công văn 1156/UBND-VX ngày 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học... (31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thực hiện công văn 888/UBND-VX ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học... (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thực hiện công văn số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT-CTTT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non 24B rất... (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thực hiện công văn 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/UBND-VX ngày 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học... (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,... (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hàng năm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn số 983/HD-SNV về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại hàng quý đối với người được tuyển dụng... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX về việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NQ-HĐND ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 4631/QĐ-UBND quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 4634/UBND-VX về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi)... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 3728/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Thạnh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v kiểm tra, chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn trong mùa mưa bão 9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn kiểm tra thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có... 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên mầm non ngoài công lập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 48
Hôm qua : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tuần này : 1,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tuần trước : 4,529
Tháng này : 18,943
Tháng trước : 22,496
Tất cả : 19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,534