Thực hiện công văn 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/UBND-VX ngày 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19. Trường Mầm non 24B xin Thông báo đến Quý phụ huynh: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trân trọng