Chi bộ Trường Mầm non 24B tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện KH số 114 - KH /ĐU ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Đảng ủy Phường 24 về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội các chi - Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 - Ngày 12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Chi bộ Trường Mầm non 24B long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23, nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, đề ra Nghị quyết lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23; Bầu chi ủy mới, Bí thư và Phó Bí Thư và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIII.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23

 

Đến thăm dự Đại hội có:

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan - Bí thư Đảng bộ Phường 24

- Đồng chí Từ Thế Diễm Chi - Phó Bí thư Chi bộ Mầm non 24A

 

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hương thông qua báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Phương Bình thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

và bản kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, các đ/c đảng viên biểu quyết bằng thẻ đảng

 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương thông qua dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ NK 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23

 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan phát biểu với đại hội

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Sương thông qua thu chi nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Chi ủy Chi bộ Mầm non 24B tuyên bố mãn nhiệm kỳ

 

Tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử

 

Các đảng viên bỏ phiếu vào thùng phiếu

 

Cấp ủy Chi bộ Mầm non 24B nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 ra mắt đại hội

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Phương Bình

          - Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Thị Mỹ Hương

 

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIII

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân Mai thông qua biên bản đại hội

 

Chi bộ Mầm non 24B