Mầm Non 3- Lễ hội Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Các bé lớp Chồi 1 tham gia lễ hội Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với những hoạt động như: dâng hương- văn nghệ- trò chơi dân gian ( lò cò, búng thun, cắp cua...) trong không khí thật trang nghiêm và vui tươi.

Tác giả: GV lớp Chồi 1