Bé vui Giang Sinh

*  Bé tham gia lễ hội và dự tiệc buffet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ông già Noel xuất hiện Bất ngờ cho bé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Giao vien choi 2