NGHỊ ĐỊNH Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: Số: 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký:
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNHQuy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dântừ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Nội dung:

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

_________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QH12 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;      

Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15  bao gồm:

1. Các cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Các cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục.

Điều 2. Học phí

Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí

Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp.

Điều 4. Đối tượng được miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

9. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% thu nhập của hộ nghèo.

Điều 5. Đối tượng được giảm học phí

1. Các đối tượng được giảm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

2. Các đối tượng được giảm 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% thu nhập của hộ nghèo;

c) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, không thuộc các xã quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

1.Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

3. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này với mức 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác... thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Điều 8. Không thu học phí có thời hạn

1. Khi xẩy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục trong các trường hợp đột xuất quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện tại Điều 7, Điều 8 Nghị định này được cân đối trong ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Chương III

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

Điều 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Nguyên tắc xác định học phí

1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

2. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập: mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học.

3. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo.

4. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí. Các cơ sở giáo dục phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) và công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học (đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Điều 11. Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông

1. Căn cứ vào nguyên tắc xác định mức học phí tại khoản 1 Điều 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nghị định này và thu nhập bình quân hộ gia đình của các vùng trong cả nước, quy định khung học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 như sau:

 

Vùng

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

1. Thành thị

Từ 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng/học sinh

2. Nông thôn

Từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng/học sinh

3. Miền núi

Từ 5.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng/học sinh

 

2. Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

3. Căn cứ vào khung học phí của Chính phủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương mình.

4. Xác định học phí đối với chương trình chất lượng cao

Các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Điều 12. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

1. Mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên

Nhóm ngành

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật;

nông, lâm, thủy sản

29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

355

42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

485

55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

395

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

565

65tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3. Y dược

34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

455

57tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

685

8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

2. Mức trần học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:

 

Trình độ đào tạo

Hệ số so với đại học

1. Trung cấp chuyên nghiệp

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,7

2. Cao đẳng

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,8

3. Đại học

1

4. Đào tạo thạc sĩ

1,5

5. Đào tạo tiến sĩ

2,5

 

3. Mức trần học phí đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập quy định như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên

TÊN MÃ NGHỀ

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

1. Báo chí và thông tin; pháp luật

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

2. Toán và thống kê

21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội

22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

6. Nghệ thuật

31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7. Sức khoẻ

32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

8. Thú y

34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

47tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

9. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến

35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. An ninh, quốc phòng

38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

11. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

47tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

53tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

56tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường

41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

54tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

57tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

13. Khoa học tự nhiên

42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

53tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

14. Khác

43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

47tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

54tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

57tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

15. Dịch vụ vận tải

48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

53tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

56tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

54tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

57tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

63tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

67tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

4. Học phí học đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: được thu theo thỏa thuận với người học nghề.

5. Học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập chương trình đại trà: căn cứ vào trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các trường, các cơ sở đào tạo thuộc Trung ương quản lý, quy định học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.

6. Học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của các doanh nghiệp nhà nước: căn cứ vào chi phí đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức học phí cho các nhóm ngành theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép. Mức học phí phải công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học để người học biết trước khi tuyển sinh.

7. Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

8. Học phí đào tạo theo tín chỉ: mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ đó theo công thức dưới đây:

Học phí tín chỉ =

Tổng học phí toàn khóa

_____________________

Tổng số tín chỉ toàn khóa

Tổng học phí toàn khóa  = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng x số năm học.

9. Xác định học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao và đào tạo cho người nước ngoài

a) Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép và phải công khai mức học phí cho người học biết trước khi tuyển sinh.

b) Học phí đối với người nước ngoài học ở các cơ sở giáo dục Việt Nam do các cơ sở giáo dục quyết định.

 

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ

Điều 13. Thu học phí

1. Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, học phí được thu 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

2. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp Kho bạc Nhà nước. Biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 14. Sử dụng học phí

1. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 15. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo

1. Cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước. Cơ sở giáo dục ngoài công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để đăng ký hoạt động.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

3. Thu, chi học phí của cơ sở giáo dục công lập phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Các quy định trước đây về miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ. Khoản 3 Điều 7 Nghị định này được thực hiện từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11; đối với học sinh mẫu giáo, học sinh phổ thông thuộc các đối tượng được hưởng hỗ trợ của ngân sách nhà nước tại Quyết định số 112/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-TTg ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QĐ-TTg ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-TTg ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thì vẫn tiếp tục thực hiện đến hết tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 từ tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 được thực hiện mức hỗ trợ theo Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

File đính kèm