Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Các bé trường Mầm non 3 (phân hiệu 1) chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Một số hình ảnh trong ngày lễ hội:

 

Tiết mục" Cháu hát về đảo xa" - lớp Mầm 2

Tiết mục "Cháu thương chú bộ đội" - lớp Mầm 3

Tiết mục "Chúng tôi là chiến sĩ" - Lá 1 & Lá 2

Tiết mục "ba lô con cóc" - Lá 3

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non 3