CÁC BÉ KHỐI MẦM THAM GIA LỄ HỘI 8/3

Các bé khối Mầm hào hứng tham gia hoạt động phát triển vận động tinh của đôi tay: Xâu dây giày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: MN4A