Các bé với Buffet "Săc màu"

Chuẩn bị đón mừng Xuân mới các bé lớp Mầm 1 vui với tiệc buffet "Sắc màu"

Tác giả: Lớp Mầm 1