Một nụ cười bé,cha vui cả ngày Múa" Gia đình nhỏ hạnh phúc to" lớp Mầm 1 - MN4A

Một vòng tay lớn,ôm con vào lòng. Một bàn chân to,cho con tập đi. Dù ngày mai khi,con lớn lên người. Nhưng với cha mẹ,vẫn mãi bé thơ..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hồng Châu