Bé lớp Chồi 2 tham gia HỘI THI LÀM BÁNH

Bé lớp Chồi 2 tham gia HỘI THI LÀM BÁNH " BÔNG HỒNG TẶNG CÔ" 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô trò lớp Chồi 2

Cô trò lớp Chồi 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giờ vui chơi trong lớp

Giờ vui chơi trong lớp18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giờ thể dục sáng

Giờ thể dục sáng8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lớp Chồi 2 hoạt động với hồ chơi nước

Lớp Chồi 2 hoạt động với hồ chơi nước2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chồi 2 vui hội trăng rằm

Chồi 2 vui hội trăng rằm13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lớp chồi 2 chúc mừng sinh nhật tháng 4

Lớp chồi 2 chúc mừng sinh nhật tháng 429/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mừng lễ giỗ tổ hùng vương

Mừng lễ giỗ tổ hùng vương11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lớp chồi 2 tham quan thảo cầm viên

Lớp chồi 2 tham quan thảo cầm viên9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các bé chồi 2 với hoạt động dưới nước

Các bé chồi 2 với hoạt động dưới nước3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các bé Chồi 2 làm thiệp tặng mẹ ngày 8-3

Các bé Chồi 2 làm thiệp tặng mẹ ngày 8-37/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề vui chơi ngoài trời

Chuyên đề vui chơi ngoài trời25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giờ học tạo hình

Giờ học tạo hình1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lớp chồi 2 đón noel

Lớp chồi 2 đón noel24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các bé lớp Chồi 2 - MN4A tập làm sương sáo hột é

Các bé lớp Chồi 2 - MN4A tập làm sương sáo hột é1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cô Dương Thị Tuyết hướng dẫn các bé cách làm sương sáo hột é