Lớp chồi 2 - mn4a - hoạt động cuốn chiếu giờ chơi qua giờ ăn

Lớp chồi 2 - mn4a - hoạt động cuốn chiếu giờ chơi qua giờ ăn 28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Các bé lớp Chồi 2 được Cô hướng dẫn chuyển tiếp từ hoạt động vui chơi sang giờ ăn

Buổi họp phụ huynh lớp chồi 2

Buổi họp phụ huynh lớp chồi 227/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày thứ năm 22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 lớp Chồi 2 họp phụ huynh lớp

Kỷ niệm dấu yêu lớp chôi 2

Kỷ niệm dấu yêu lớp chôi 222/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Bé tham gia hoạt động tạo hình

Bé tham gia hoạt động tạo hình28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Bé lớp Chồi 2 vui chơi xâu vòng , tô tượng ... cùng bạn

Buffet sáng của bé lớp chồi 2

Buffet sáng của bé lớp chồi 211/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Các bé lớp Chồi 2 với Buffet sáng thứ năm

Ông giá noel tặng quà cho các bé lớp chồi 2

Ông giá noel tặng quà cho các bé lớp chồi 228/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hoạt động trang trí ông noel của bé

Hoạt động trang trí ông noel của bé25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Các bé Chồi 2 được Cô hướng dẫn trang trí Ông noel

Chồi 2 xem phim hoạt hình14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Cô và bé chồi 21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kết quả khám sức khỏe học kỳ 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Giờ ăn trưa của bé

Giờ ăn trưa của bé28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Giờ học tạo hình lớp chồi 2

Giờ học tạo hình lớp chồi 225/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

GIÁO VIÊN: CÔ DƯƠNG TUYẾT