Bé lớp Chồi 2 tham gia HỘI THI LÀM BÁNH " BÔNG HỒNG TẶNG CÔ"

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hồng Châu