Các bé lớp Lá 1 chụp hình cùng các cô sinh viên thực tập.

Hôm nay sân trường mình đẹp quá cô ơi!

Tác giả: LÁ 1