THƠ CHIẾC QUẠT NAN

  Bà cho cháu chiếc quạt
        Viền nan đỏ, nan xanh
           Chiếc quạt chỏ xinh xinh
     Em quạt gọi gió đến
   Ước gì em mau lớn
         Ngày đêm quạt cho bà
      Bà ngon giấc ngủ say
 Bàn tay em gọi gió

                         Xuân cầu