Rửa tay đúng cách Phòng dịch bệnh

Rửa tay đúng cách Phòng dịch bệnh 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khuyến cáo 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng chống dịch COVID-19

Khuyến cáo 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng chống dịch COVID-19 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đeo khẩu trang đúng cách

Đeo khẩu trang đúng cách5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Triệu chứng nhiễm NCoV

Triệu chứng nhiễm NCoV5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Virus Corona Những biện pháp phòng, chống

Virus Corona Những biện pháp phòng, chống2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khuyến cáo của Bộ y tế

Khuyến cáo của Bộ y tế1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm dường hô hấp cấp

Giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm dường hô hấp cấp1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cách đeo khẩu trang y tế đúng cách

Cách đeo khẩu trang y tế đúng cách1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hỏi đáp Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Hỏi đáp Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Biện pháp phòng chống Viêm phổi cấp do  virus Corona

Biện pháp phòng chống Viêm phổi cấp do virus Corona1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

MN4A - Truyền thông Phòng chống tác hại của thuốc lá

MN4A - Truyền thông Phòng chống tác hại của thuốc lá2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 nhân viên Y tế Cô Nguyễn Thị Phương Thanh truyền thông "Phòng chống tác hại của thuốc lá" cho đội ngũ.

MN4A - Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2019” với chủ đề: “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”

MN4A - Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” với chủ đề: “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 nhân viên y tế trường MN4A truyền thông cho đội ngũ “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” với chủ đề: “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”.

Thực đơn từ  09/12/ 2019 đến 13/12/ 2019

Thực đơn từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/12/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 13/12/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thực đơn từ 02/12/ 2019 đến 06/12/ 2019

Thực đơn từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/12/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19