Thơ: Con đường của bé

 

Đường của chú phi công

 Lẫn trong mây cao tít
      Khắp những vùng trời xanh
       Những vì sao sao chi chít

 

    

Đường của chú hải quân
   Mênh mông trên biển cả
  Tới những vùng đảo xa
Và những bờ bến lạ

 

  Con đường làm bằng sắt

 Là của bác lái tàu
      Chạy dài theo đất nước
   Đi song hành bên nhau

 

      

  Còn con đường của bố
 Đi trên giàn giáo cao
         Những khung sắt nối nhau
     Dựng nên bao nhà mới

 

  Và con đường của mẹ
   Là ở trên cánh đồng
        Có nương dâu xanh tốt
             Thảm lúa vàng ngát hương

 

  Bà bảo đường của bé
       Chỉ đi đến trường thôi
    Bé tìm mỗi sớm mai
               Con đường trên trang sách.