BÉ VÀO BẾP : PHA NƯỚC TẮC

Nguyên vật liệu gồm có

 

Cô hướng dẫn cách thực hiện:

 

 

Chúng mình cùng thực hiện

 

 

Thưởng thức nào...

Cụng ly...1.2.3...zô

Yummy!