CÁC BÉ VUI HALLOWEEN

Quan sát sân trường trước ngày Halloween

Xem ai hóa trang đẹp hơn nè!

 

Hôm nay lớp mình ai cũng đẹp!

 

Các bạn đoán xem mình là ai nhé?