Hội thi" Thiết kế bài tập trò chơi trên bảng tương tác"

Nhằm khuyến khích các giáo viên trong toàn trường vận dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học; Tăng cường khả năng tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp; Tạo cơ hội để các giáo viên công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ công tin của bản thân.