Lễ hội Halloween

Các con hào hứng tham gia lễ hội cùng các bạn.

Tác giả: lớp 4c