Lễ kết nạp đảng : đồng chí vũ thị kim phụng

Lễ kết nạp đảng : đồng chí vũ thị kim phụng 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo quận 3

Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo quận 314/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2017 - 2018

Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1828/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thao chào mừng thành lập đoàn

Hội thao chào mừng thành lập đoàn13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hoạt động chi đoàn tháng 3

Hoạt động chi đoàn tháng 313/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chi đoàn họp cùng ban giám hiệu

Chi đoàn họp cùng ban giám hiệu13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sinh hoạt mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Sinh hoạt mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/313/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3
chủ đề

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 chủ đề " tự hào áo xanh"13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tham quan sư đoàn phòng không 367

Tham quan sư đoàn phòng không 36723/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Công trình thanh niên gây quỹ

Công trình thanh niên gây quỹ" vì thanh niên nghèo lập nghiệp"23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Đại hội chi đoàn

Đại hội chi đoàn23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hội thi trực tuyến

Hội thi trực tuyến " tự hào sử việt"23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Tham quan bảo tàng thành phố

Tham quan bảo tàng thành phố23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Sinh hoạt của chi đoàn

Sinh hoạt của chi đoàn22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15