Lễ kết nạp đảng : đồng chí vũ thị kim phụng

Lễ kết nạp đảng : đồng chí vũ thị kim phụng 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chi bộ Trường Mầm non 4 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2015

Chi bộ Trường Mầm non 4 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15