Tập thể giáo viên trường Mầm non 5 tham gia Hội thi trang trí nón lá do Hội Phụ nữ Quận 3 tổ chức