TRƯỜNG MẦM NON 5 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 544/GDĐT-VP về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên TP. HCM do dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới