Mn5 - Giờ học Làm quen chữ viết của các bé lớp Lá C

Mn5 - Giờ học Làm quen chữ viết của các bé lớp Lá C 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sáng 19/05/2017 các bé lớp Chồi C  múa hát mừng sinh nhật Bác Hồ

Sáng 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 các bé lớp Chồi C múa hát mừng sinh nhật Bác Hồ2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mn5- Giờ học kể chuyện

Mn5- Giờ học kể chuyện "Hoa mào gà " của các bé lớp Chồi C - Cô Minh Châu23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mn5- Giờ học Tạo nhóm và nhận biết chữ số 5 của các bé lớp Chồi C - Cô Thúy Hằng

Mn5- Giờ học Tạo nhóm và nhận biết chữ số 5 của các bé lớp Chồi C - Cô Thúy Hằng4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Giờ học Tìm hiểu MTXQ Xe ô tô của các bé lớp Chồi C - Cô Minh Châu

Giờ học Tìm hiểu MTXQ Xe ô tô của các bé lớp Chồi C - Cô Minh Châu4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Giáo viên Mầm non 5 ứng dụng bảng tương tác trong phương pháp giảng dạy. Giờ học đạt hiệu quả cao, trẻ tích cực tham gia bài tập trên bảng tương tác-  giờ hoc của các bé lớp Chồi C

Giáo viên Mầm non 5 ứng dụng bảng tương tác trong phương pháp giảng dạy. Giờ học đạt hiệu quả cao, trẻ tích cực tham gia bài tập trên bảng tương tác- giờ hoc của các bé lớp Chồi C11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giờ học tạo hình

Giờ học tạo hình "Gấp con mèo " của các bé Lớp Chồi C - MN54/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Trò chơi

Trò chơi "Ai nhanh nhất" của các bé lớp Chồi C19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hoạt động mừng sinh nhật bác của các bé lớp mầm c

Hoạt động mừng sinh nhật bác của các bé lớp mầm c2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hoạt động học  nặn cây nấm - lớp mầm c

Hoạt động học nặn cây nấm - lớp mầm c14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giờ hoạt động vui chơi lớp 3c- trường mầm non 5

Giờ hoạt động vui chơi lớp 3c- trường mầm non 53/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16