Mn5- Giờ học kể chuyện "Hoa mào gà " của các bé lớp Chồi C - Cô Minh Châu

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA TRONG GIỜ HỌC