Mn5 - tham quan đầm sen - ct2

Mn5 - tham quan đầm sen - ct2 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC BÉ THAM QUAN ĐẦM SEN

Mn5 - hđvđv xếp ô tô lớp ct2 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 CÔ ĐOAN TRANG HƯỚNG DẪN BÉ XẾP Ô TÔ

Mn5 - thơ con cá váng - lớp ct23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 CÔ ĐOAN TRANG HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC THƠ CON CÁ VÀNG

Mn5 - tạo hình : dán ô tô - lớp ct2 :3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ DÁN Ô TÔ

mn5 nhận biết tập nói trái đu dủ - trái lê - lớp ct2 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ NHẬN BIẾT TRÁI ĐU DỦ - TRÁI LÊ

mn5 - hoạt động với đồ vật xếp cạnh - lớp ct23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ XẾP CẠNH

Mn5 - tạo hình năn viên kẹo - lớp ct2 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ NĂN VIÊN KEO

Mn5 - tạo hình năn ông mặt trời - lớp ct23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ NĂN ÔNG MẶT TRỜI

Mn5 - bé vui cùng ông già noel - ct2

Mn5 - bé vui cùng ông già noel - ct224/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

BÉ VUI CÙNG ÔNG GIÀ NOEL

Mn5 - bé vui cùng cô  - ct2

Mn5 - bé vui cùng cô - ct224/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

BÉ VUI CÙNG CÔ

Mn5 - bé thương   các chú bộ đội - lớp ct2

Mn5 - bé thương các chú bộ đội - lớp ct222/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn5 - nhận biết tập nói con thỏ -  ct2

Mn5 - nhận biết tập nói con thỏ - ct212/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn5 - vui chơi trong lớp - ct2

Mn5 - vui chơi trong lớp - ct212/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn5 - nhận biết phân biệt xanh - đỏ - vàng -

Mn5 - nhận biết phân biệt xanh - đỏ - vàng - 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm non 5 - Hoạt động phát triển ngôn ngữ của các bé nhóm Cơm thường

Mầm non 5 - Hoạt động phát triển ngôn ngữ của các bé nhóm Cơm thường12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19