Để phòng chống dịch corona , các cô tổng vệ sinh , khử khuẩn môi trường lớp

Để phòng chống dịch corona , các cô tổng vệ sinh , khử khuẩn môi trường lớp 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HÀNG NGÀY CÁC CÔ TỔNG VỆ SINH , RỬA ĐỒ CHƠI ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA

Mn5 -tạo hình dán con cua lớp mầm b 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẦN THỊ THÁI PHỤNG HƯỚNG DẪN BÉ DÁN CON CUA

Mn5 - tạo hình con cá - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẦN THỊ THÁI PHỤNG HƯỚNG DẪN BÉ LÀM CON CÁ

Mn5 - tạo hình con cá - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẦN THỊ THÁI PHỤNG HƯỚNG DẪN BÉ LÀM CON CÁ

Mn5 - tạo hình con sâu lớp mầm b 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẨN THỊ THÁI PHỤNG HƯƠNG DẪN BÉ LÀM CON SÂU

Mn5 - hoa nở trong giấy - lớp mầm b 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẨN THỊ THÁI PHỤNG HƯƠNG DẪN BÉ HOA NỞ TRONG GIẤY

Mn5 - toán : tương ứng 1:1 lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ TRẨN THỊ THÁI PHỤNG HƯƠNG DẪN BÉ TƯƠNG ỨNG 1:1

Mn5 - bánh mì phết bơ đường - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B: CÔ LÊ HƯƠNG THỦY BÁNH MÌ PHẾT BƠ ĐƯỜNG

mn5 - dây xúc xích - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ LÊ HƯƠNG THỦY HƯỚNG DẪN BÉ LÀM DÂY XÚC XÍCH

Mn5 - hướng dẫn bé xiên que - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ LÊ HƯƠNG THỦY HƯỚNG DẪN BÉ XIÊN QUE -

Mn5 - tạo hình nặn vòng tay - lớp mầm b3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP MẦM B CÔ LÊ HƯƠNG THỦY HƯỚNG DẪN BÉ NẶN VÒNG TAY -

Các bé lớp mầm b múa hát mừng xuân

Các bé lớp mầm b múa hát mừng xuân18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC BÉ VUI MÚA HÁT MỪNG XUÂN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các bé lớp mầm b tham gia hội chợ xuân 2020

Các bé lớp mầm b tham gia hội chợ xuân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC BÉ ĐƯỢC VUI CHƠI VÀ ĐƯỢC RÈN KỸ NĂNG SỐNG

Các bé lớp mầm b tham gia học nhịp điệu ngoại khóa

Các bé lớp mầm b tham gia học nhịp điệu ngoại khóa11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC BÉ HỌC RẤT VUI VÀ TÍCH CỰC

Các bé xem tranh truyện trong phòng thư viện

Các bé xem tranh truyện trong phòng thư viện 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC BÉ THÍCH THÚ CÙNG NHAU XEM TRANH TRUYỆN