Không bao giờ buộc học sinh ngồi yên

TT - Nhằm giúp trẻ học tập tốt hơn, một số trường ở hạt Charleston, bang South Carolina (Mỹ) đã áp dụng một sáng kiến giáo dục khá mới lạ: học sinh vừa nghe giáo viên giảng bài vừa vận động, tập thể dục... Xem tiếp