Mời các bạn cùng nhau ra công viên Lê Văn Tám chơi các trò chơi vận động với các bé lớp Bambi 3 nha