Giờ học vẽ của các chú thỏ trắng, những chú thỏ rất hăng say tô màu qua sự hướng dẫn của cô.

 

 

 

 

Tác giả: Thỏ trắng 1