TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI _ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Hoa

GV Lớp Gấu Bamboo

MG 4-5 tuổi

Tổ trưởng tổ chuyên môn

Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

2

Phan Thị Kim Thùy

GV Lớp Gấu Bamboo

MG 4-5 tuổi

3

Nguyễn Bảo Trân

GV Lớp Gấu Pooth

MG 4-5 tuổi

4

Nguyễn Hoàng KhánhVy

GV Lớp Gấu Pooth

MG 4-5 tuổi

5

Văn Thị Ẩn Thiên Vương

GV Lớp Gấu Teddy

MG 4-5 tuổi

6

Trần Thị Bích Tuyền

GV Lớp Gấu Teddy

MG 4-5 tuổi