TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ _ NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Ghi chú

1

Hà Thị Kim Duyên

GV Nhóm Kitty

6-12 tháng

2

Lê Thị Ngọc Loan

GV Nhóm Kitty

13-18 tháng

3

Nguyễn Thị Ngoan

GV Nhóm Bambi

19-24 tháng

Tổ phó tổ

chuyên môn Nhà trẻ

4

Lê Thị Thu Hà

GV Nhóm Bambi

19-24 tháng

5

Huỳnh Thu Hà

GV Nhóm Vành Khuyên

25-36 tháng

Tổ trưởng tổ

chuyên môn Nhà trẻ

6

Nguyễn Châu Ngọc Bích

GV Nhóm Vành Khuyên

25-36 tháng

7

Võ Thị Thu Hà

GV Nhóm Vàng Anh

25-36 tháng

8

Trần Thị Thúy

GV Nhóm Vàng Anh

25-36 tháng