Ban Giám Hiệu

Họ và tên: Đặng Trọng Thùy

Ngày tháng năm sinh: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-1964

Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Mầm Non

Điện thoại cá nhân: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5826

Email: trongthuydang64@yahoo.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ngày tháng năm sinh: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-1973

Trình độ chuyên môn: CĐ Sư Phạm Mầm Non

Điện thoại cá nhân: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá938484732

Email: hangson73@yahoo.com

Họ và tên: Lê Thị Phương

Ngày tháng năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Mầm Non

Điện thoại cá nhân: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2377295

Email:

Tác giả: Trường MN 7A