Mn7- giờ học thi giáo viên giỏi cấp quận -  cô thảo

Mn7- giờ học thi giáo viên giỏi cấp quận - cô thảo 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm Non 7 - Đón học viên trường trung Cấp Đông Dương đến thực  tập trường Mầm Non 7

Mầm Non 7 - Đón học viên trường trung Cấp Đông Dương đến thực tập trường Mầm Non 74/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

MN7 -  Hội thi

MN7 - Hội thi "Nha học đường" khối 5-6 tuổi4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm non 7 - Hội thi

Mầm non 7 - Hội thi "Nha học đường" Khối 4-5 tuổi4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm non 7 - hội thi nét vẽ xanh

Mầm non 7 - hội thi nét vẽ xanh21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm non 7 - Lễ kết nạp Đảng viên mới

Mầm non 7 - Lễ kết nạp Đảng viên mới14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mầm non 7- múa

Mầm non 7- múa " Cò Lả" trong Lễ Tổng kết ngành mầm non 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ban giám Hiệu năm học 2019-2020

Ban giám Hiệu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm Non 7 nhận giấy khen Tập thể lao động tiên tiến

Mầm Non 7 nhận giấy khen Tập thể lao động tiên tiến 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm non 7- Múa

Mầm non 7- Múa "Cô ba sài gòn"23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm non 7 - Tổ chức cho CB-GV- NV học nghị quyết

Mầm non 7 - Tổ chức cho CB-GV- NV học nghị quyết 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm non 7 - Các bé xem ảo thuật

Mầm non 7 - Các bé xem ảo thuật23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm non 7 - Hội thi

Mầm non 7 - Hội thi " Đá bóng" lớp 5-6 t26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trò chơi

Trò chơi " Chuyển dưa về nhà"26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mầm Non 7 - Hội thi

Mầm Non 7 - Hội thi " Gương sáng Phụ nữ quanh tôi " Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1826/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18