Thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thiết thc hưởng ng Ngày Thế gii ra tay vi xà phòng 15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo TS Nguyn Tiến Quang, ph trách công tác Kim soát nhim khun, Bnh vin K, nhim khun bnh vin hay còn gi là nhim khun liên quan đến chăm sóc y tế đang là vn đề toàn cu do làm tăng t l mc bnh, t l t vong, kéo dài ngày nm vin (t 9 đến 24,3 ngày), tăng vic s dng kháng sinh, tăng đề kháng kháng sinh và tăng chi phí điu tr (trung bình t 2 32,3 triu đồng). 

Theo các chuyên gia y tế, kim soát nhim khun là vic áp dng đồng b các bin pháp nhm ngăn nga s lan truyn các tác nhân gây nhim khun trong thc hành khám bnh, cha bnh, là ni dung quan trng nhm nâng cao cht lượng chăm sóc người bnh ti các cơ s y tế.

Trong các bin pháp kim soát nhim khun, v sinh tay luôn được coi là bin pháp đơn gin và hiu qu nht.

T chc Y tế thế gii nhn mnh, v sinh tay được coi là liu vaccine t chế rt đơn gin, d thc hin, hiu qu v chi phí cũng như có th cu sng hàng triu người. Mt s nghiên cu đã ch ra rng, ch mt động tác v sinh tay sch đã làm gim ti 35% kh năng lây truyn vi khun gây bnh tiêu chy làm t vong hàng triu người mi năm trên thế gii.

Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8, Liên hip quc đã chn ngày 15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá hàng năm là Ngày Thế gii ra tay vi xà phòng; T chc Y tế thế gii cũng đã chn ngày 5-5 hàng năm là Ngày V sinh tay thế gii. Trong nhng năm qua, B Y tế đã liên tc phát động phong trào v sinh tay các bnh vin và cng đồng. 

Ra tay đúng cách: