LỄ RA MẮT CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG MẦM NON 8

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Chi hội khuyến học trường Mâm non 8 đã thành lập với sự tham dự của bà Đỗ Thị Nga- Chủ tịch Hội khuyến học Phường 8 và bà Lã Thị Hồng Khang- Phó Chủ tịch Hội khuyến học Phường 8